Hvem er allservice?

 • Kompetansebygging

 • Kartlegging av det DU KAN.

 • Arbeidspraksis

 • Jobb

 • Utdanning/fagbrev

Alle kan

Allservice jobber for at alle mennesker skal få utløp for sine drømmer og sitt potensiale i arbeidslivet. VI heier på mennesker. Vi vet at alle kan – bare det legges til rette for det. Vi har et grunnsyn om at alle mennesker er likeverdige og du skal bli møtt med respekt.

Din veileder vil samarbeide med deg om en handlingsplan for prosessen mot arbeid eller utdanning. Veileder hos oss vil ha tett kontakt med Veileder i NAV ved endringer i din sak, og det blir skrevet rapporter til Nav som beskriver din prosess og progresjon på veien mot arbeid.

Du kan.

Dine rettigheter

Yrkesskadeforsikring:
Du er dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Klageadgang: 
Dersom det skulle bli uenighet om – eller klage på tiltaksløpet, kan dette tas opp med veileder eller annen ansvarlig leder.

Ferie: 
Ferie må avtales med din nærmeste overordnede i bedriften du er i arbeid/praksis hos, veileder hos oss, og veileder hos Nav.

Avslutning: 
Det blir skrevet en sluttrapport som blir din veileder går gjennom sammen med deg før den sendes til NAV.

Vi forventer

Arbeidstid:
Du må overholde avtalt arbeidstid og gjeldende arbeidsreglement hos den arbeidsgiver du er hos.

Ved fravær: 
Du må gi muntlig beskjed snarest til din bedriftsleder og veileder hos oss ved fravær. Fravær som ikke er dokumentert med egenmelding eller sykemelding regnes som udokumentert fravær.

Arbeidsmiljø: 
Du skal bidra til et trivelig arbeidsmiljø ved å vise respekt for dem rundt deg.  Vi forventer at du yter ditt beste sammen med kolleger i arbeid/praksis for å gjennomføre arbeidsoppgaver du har blitt tildelt, eller selv tatt initiativ til.

Gruppesamlinger og veiledningssamtaler
Du deltar i veiledningssamtaler og alle gruppesamlinger med tema som er relevante for din situasjon.

Fordeler med jobb og utdanning

 • Sosialt fellesskap

 • Glede

 • Lærer noe nytt

 • Oppleve mestring – “JEG KAN!”

 • Bedre selvbilde – “JEG KAN!”

 • Bedre økonomi

 • «Pusterom» fra ulike plager/utfordringer

Prosessen i tiltak

kartlegging.png
arbeidsprosess.png

Tema gruppesamlinger

Din CV

 • Oppdatere NAV CV og jobbprofil

 • Arbeidsplassen.no

 • Personlig CV

 • Rekrutteringsportaler, LinkedIn

Du kan

 • Baseres på din VIP24 preferanseprofil og interesseprofil

 • Motivasjonsfaktorer

 • Dine styrker og ressurser

Intervjutrening

 • Tips og råd for å gjøre det bedre på intervju

 • Presentasjonsteknikk

 

Søknad

 • Hvordan skrive en god søknad?

 • Stillingsanalyse

Arbeidslivets gleder!

 • Kultur på arbeidsplassen

 • Lover og regler (lønn, overtid mm)

 • Rettigheter og plikter

Å velge eller ikke velge

 • Valgstrategier

 • Hvordan kan du påvirke egne handlinger?

 • Lage gode rutiner, selvledelse

 

Opplæring Salg og service

 • Innføring service og kundebehandling

 • Innføring i salgsvirksomhet

Basis:  Matematikk, lesing og skriving

 • Baseres på kartlegging i Rådgiveren

 • Trening i matematikk, lesing og skriving

Digitale kunnskaper

 • Grunnleggende opplæring i bruk av presentasjon-, tekstbehandling- og regnearkprogrammer

 • IT sikkerhet

 • Sosiale medier

 • Nettbrett og smarttelefon