Fremtiden og nye muligheter

Det nærmer seg slutten av året, og det er tiden for årsavslutninger og tilbakeblikk. 2018 har i vår region gått fra noe tilnærma krisesituasjon gjennom forsiktig optimisme til tro på fremtiden og nye muligheter.

Fra Stavanger Aftenblad 20.12–1980

Fra Stavanger Aftenblad 20.12–1980

Vi vet at antallet av de som havner utenfor arbeidslivet og som strever med å komme inn igjen er konstant og konjunktur uavhengig. Dette er erfaringer vi har gjort oss gjennom mer enn førti år med å få mennesker ut i jobb, men verden er i konstant endring og vi må endre oss med den. Både i måten vi jobber på og i måten vi møter mennesker på. I vårt historiske arkiv finner vi mange solskinnshistorier om formidling til nye muligheter og mennesker som har fått gode og trygge arbeidsplasser hos oss.


Utrykk som arbeidsvalgshemmet, dårlige nerver og vanfør er nå ute av vårt vokabular. Det er slutt på den tiden at vi stigmatiserte våre arbeidstakere med å sette dem i bås. Nå spør vi mye heller om hva de kan gjøre og hvor mye de kan jobbe. Det er økt fokus på inkludering i arbeidslivet fra både sentrale og lokale politikere. For oss som bedrift er dette bare en stadfesting av at vårt arbeid er og har vært viktig.


For oss handler det om å se den enkeltes muligheter, spinne videre på og utvikle de talentene og mulighetene som bor i den enkelte. Og i all ubeskjedenhet er vi gode på dette. Vår førti års erfaring gjør oss gode på å forstå og forsterke de som kommer til oss. Vi spør ikke hva du har gjort, vi spør heller om hva du kunne tenke deg å gjøre. Så legger vi planen sammen for å komme dit.


Fremover ser vi bare enda større muligheter for å fortsette med å gjøre om passive mottakere til aktive bidragsytere. Det er det jobben vår handler om, og vi er stolte over hver eneste vi formidler til jobb eller gir en god arbeidsplass.


Vi takker alle som har vært med på å bidra til at 2018 har vært et innholdsrikt og spennende år.
Med ønske om en riktig god jul og et godt nyttår fra alle oss i Allservice.


Mvh
Ståle Johan Knutsen
Adm. Dir.

SYNC