I Allservice tilbyr vi målrettet opplæring i egnede omgivelser med tett oppfølging og veiledning. Vi forsterker kandidaters kompetanse, teoretisk og praktisk, og balanserer støtte og utfordring slik at deltakere kan realisere sine evner og muligheter.

YRKESRETTET NORSKOPPLÆRING

 • Norsk skriftlig og muntlig
 • Digitale ferdigheter
 • Kompetansekartlegging
 • GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

 • Lese- og skriveopplæring
 • Matematikk opplæring
 • Arb.livets krav og forventninger
 • STUDIESTØTTE

 • Lokalt støttet fjernundervisning
 • Yrkes- og studiekompetansefag
 • Teori til førerprøven
 • PIL FOR BEDRFITER

 • Bransjerettet opplæring
 • Kompetansekartlegging
 • Opplæring på arbeidsplassen
 • BKA FOR BEDRIFTER

 • Offentlig tilskuddsordning
 • Bransjerettet opplæring
 • Søknadsassistanse