I løpet av et arbeidsliv er det vanlig å oppleve omstilling og nyorientering. Det kan skje av eget ønske, eller p.g.a endring i arbeidsforhold, helse, økonomi eller flytting. Slike overganger er krevende og det kan derfor være smart å søke hensiktsmessig støtte i prosessen.

KARRIEREVEILEDNING

 • Person og adferdsanalyse
 • Karriereguide
 • Interessekartlegging
 • JOBBSØKERKURS

 • Utvikling av CV
 • Nettverking og intervjutrening
 • Profilering på sosiale medier
 • LIVSSTILSVEILEDNING

 • Kartlegger fysisk helse, stress m.m
 • Klargjør for struktur i hverdagen
 • Gjør deg bevisst på balanse
 • REKRUTTERING

 • Grundig kartlegging av kandidat
 • Intervjuprosess og utvelgelse
 • Tett oppfølging
 • NEDBEMMANNING

 • Veiledning bedriftsledere
 • Veiledning berørte medarbeidere
 • Gjennomføring av drøftelsesmøter
 • KONTAKTETABLERING BEDRIFT

 • Kartlegging av muligheter for praksis
 • Etablering av bedriftskontakt
 • Oppfølging, samtaler og besøk
 • KARRIEREPROGRAM

 • Karriereveiledning
 • Jobbsøkerkurs 3 uker
 • Kontaktetablering med bedrift