Folk til jobben!

Å få mennesker i arbeid er "eksistensgrunnlaget" i Allservice. Det er dette vi jobber for hver eneste dag. For å hjelpe oss å holde fokus, har vi fastlagt følgende verdier for vår virksomhet: forstå – forsterke – forene. I over 40 år har vi i Allservice jobbet med å få mennesker tilbake i arbeid. Det er vi stolte av!

 

Allservice eies av de omkringliggende kommunene, og er et ideeltaksjeselskap. Vårt overskudd reinvesteres i utvikling av selskapet. Vårt kundeperspektiv er todelt: På den ene siden skal vi tilby mennesker det de trenger for å få en ny start i arbeidslivet, på den andre siden er vi et ressurssenter for bedrifter, offentlige og det private som vil ha utført et spekter av tjenester.

 

Vi ønsker å opptre og oppleves som:

  • Resultatorienterte
  • Inkluderende
  • Tillitsvekkende
  • Stolte

Årsberetning 2016


Last ned her.

Styremøter 2017

Her er datoer for styrets møter året 2017.


12. mai
31. august
23. oktober
15. desember

Forstå

Vi må forstå den enkelte. Hvilket utgangspunkt har vedkommende? Begrepet skreddersøm passer godt her. Vi skreddersyr løsninger som er tilpasset den enkelte og innretter vår innsats deretter.

Forsterke

Vi skal forsterke den enkeltes evner og ferdigheter. Gjennom ulike program legger vi til rette for at folk trenes opp til å møte det ordinære arbeidslivet.

Forene

Vi skal forene den enkelte med arbeidslivet. På den ene siden må vi oppfatte hva arbeidsgiveren ønsker, og på den andre siden hva våre deltakere mestrer.