Gå tilbake Tilbake til karriereomstilling

Nedbemanning

Allservice tilbyr støtte i forbindelse med nedbemannings-prosesser. Dette skjer i form av veiledning med ledere for hvordan prosessen best kan gjennomføres, veiledning med berørte ansatte, gjennomføring av drøftelsesmøter, dialog med tillitsvalgte, samt kompetansekartlegging.

Veiledning med bedriftsledere

Lederrollen i en omstillingsprosess kan være utfordrende.

Det er ofte usikkerhet og følelser knyttet til nedbemanningsprosessen hos medarbeiderne, og organisasjonen kan dermed bli ustabil. Bedriftsleder må derfor «stå støtt» gjennom hele prosessen i forhold til beslutningen som er tatt. En må også ha fokus både på den forretningsmessige og den menneskelige siden i prosessen samtidig. Allservice kan bistå med veiledning og råd i forbindelse med dette.

Gjennomføring av drøftelsesmøter

Lovverket stiller strenge krav til gjennomføring av nedbemanningsprosessen i forhold til utvalgskrets, utvalgskriterier, formkrav og innhold i drøftelsesmøter. Allservice kan bistå med informasjon om dette og gjennomføring av nødvendige drøftelsesmøter med tillitsvalgte og berørte medarbeidere

Veiledning med berørte ansatte

Når en medarbeider har blitt informert om oppsigelse oppleves det som et sjokk. Dette kan være utfordrende å håndtere alene. Mange spørsmål dukker opp i forbindelse med fremtiden. Allservice kan i oppsigelsesperioden bistå med kartlegging av kompetanse, utforsking av muligheter, forbedring av cv, bistå med jobbsøkerkompetanse og kontaktetablering med bedrifter for å unngå arbeidsledighet.